17

0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

NexaPow

0.00000

Thuật toán

36.99 GH/s

0.00000

Pool Hashrate

175.2 K

0.00000

Mạng Difficulty

6.28 TH/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

584205

0.00000

Khai thác Khối

0.00000 $-6.70%

0.00000

Giá NEXA

7%

0.00000

May mắn

1.5%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

Pool Hashrate

36.99 GH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1 (4.295G) cho GPU
solo-nexa.2miners.com:7070
Hoạt động
8 (34.36G) cho Nicehash
solo-nexa.2miners.com:7171
Hoạt động